2018/00507 - FAMN

Projektnummer:
2018/00507
Projektägare:
Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådet
Namn:
FAMN
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
210
Projektperiod:
2018-12-31 - 2021-08-31
Total projektbudget:
46 588 229
Beviljat ESF-stöd:
21 844 831
Kontaktperson:
Lena Östlund
E-post:
lena.ostlund@folkbildningsradet.se
Stödmottagare postnr:
10064
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projektet FAMN - Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända - har som syfte att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att nyanlända unga 15-24 år i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. Projektet genomförs som ett projekt med stöd av ESF-rådet. Folkbildningsrådet är projektägare i samverkan med sex folkhögskolor i landet.

Projektet arbetar utifrån följande mål:

• Utveckla metoder och modeller för att rekrytera unga nyanlända till folkhögskola
• Utveckla metoder och modeller för att inkludera unga nyanlända i behörighetsgivande studier på folkhögskola
• Utveckla metoder och modeller för att unga nyanlända deltagare på folkhögskola etableras i vidare studier eller på arbetsmarknaden
• Att resultaten sprids till övriga folkhögskolor och utbildningsanordnare främst i de regioner där delprojekten verkar men också på nationell nivå

Ett tydligt utvecklingsområde för FAMN är kopplingen mellan språkintroduktion och allmän kurs på folkhögskola. Fokus kommer att ligga på att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Ett ytterligare syfte med projektet är att vidareutveckla och "paketera" samt sprida de erfarenheter och metoder som folkhögskolor specifikt gör kring arbetet med nyanlända deltagare. Genom att skala upp erfarenheter och goda resultat på individnivå till ett organisatoriskt lärande på systemnivå, ska projektet bidra till att folkhögskolan ska kunna bli en långsiktig aktör för nyanlända ungas lärande, bildning och delaktighet i samhället. Folkhögskolorna beräknas rekrytera cirka 210 unga nyanlända under projektperioden 2019-2021.