information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00485 - Överkalix den goda kommunen

Projektnummer:
2018/00485
Projektägare:
Överkalix kommun, Kommunförvaltningen
Namn:
Överkalix den goda kommunen
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
138
Projektperiod:
2019-01-02 - 2021-12-31
Total projektbudget:
7 938 345
Beviljat ESF-stöd:
4 049 917
Kontaktperson:
Sara-Lisa Söderberg
E-post:
sara.soderberg@overkalix.se
Stödmottagare postnr:
95681
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I Överkalix vill företagen och kommunen genomföra en strategisk satsning på kompetensförsörjning. Vi vill ta ett helhetsgrepp. I ett PO1 projekt vill kommun och företagen, 13 st, i samverkan förbättra och modernisera lokal kompetensförsörjning. Till att börja med behöver var och en av oss kartlägga nuvarande kompetenser hos medarbetare och ta fram framtida kompetensbehov utifrån visioner och mål som gäller för kommunen och företagen. Utifrån de analyserna vill vi genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser av medarbetare och organisation. I det fortsatta arbetet vill vi utveckla gemensamma lösningar som förnyar rekrytering av medarbetare. Vi vill utveckla gemensamt digitalt system som främjar långsiktig kompetensförsörjning. Parallellt vill kommun och Arbetsförmedling också genomföra PO2 projekt. I det vill vi genomföra strategiska utbildningar för arbetssökande, samtidigt vill vi i samverkan utveckla utbildningspaketet som på sikt också bidrar till att säkra lokal kompetensförsörjning.