2018/00472 - TIR Tillväxt i Robertsfors

Namn:
TIR Tillväxt i Robertsfors
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Robertfors Kommun, Kommunledningskontorst
Projektnummer:
2018/00472
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2019-01-02 - 2021-12-31
Total projektbudget:
5 917 912
Beviljat ESF-stöd:
2 799 246
Kontaktperson:
Jan Paulsson
E-post:
jan.paulsson@robertsfors.se
Specifikt mål:
2.1

TIR är ett projekt som ska tillvarata den resurs som finns bland arbetslösa och andra som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta görs för att möta en växande brist på kompetens och arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden.
Projektet ska minska antalet personer som idag är bidragsberoende och hjälpa dem att bli en resurs för tillväxt.
Projektet ska i samarbete med arbetsförmedling, socialkontor, utbildningsväsendet och civilsamhället arbete för en positiv utveckling av arbetslivet i Robertsfors.