information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00470 - ProAktiv

Projektnummer:
2018/00470
Projektägare:
Urkraft Service AB, Urkraft Service AB
Namn:
ProAktiv
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2019-02-01 - 2022-07-29
Total projektbudget:
13 906 199
Beviljat ESF-stöd:
6 579 172
Kontaktperson:
Therese Lundgren
E-post:
therese@urkraft.se
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Aktivitetsersättning är en tidbegränsad ersättning till unga vuxna med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förutom att ge ekonomisk trygghet är tanken att den försäkrade ska stimuleras till aktivitet under tiden med ersättning, i syfte att förbättra hens arbetsförmåga och stimulera till eget arbete.

I Sverige har antalet unga med aktivitetsersättning ökat de senaste åren, med konsekvenser både för individen och samhället i stort. Försörjning genom aktivitetsersättning medför en avsevärd risk att hamna utanför arbetsmarknaden med de konsekvenser som det innebär. Att under lång tid leva av först aktivitetsersättning och sedan sjukersättning innebär låga inkomster under förvärvsaktiv ålder och därefter låg ålderspension

ISF har granskat vad som händer då personer med aktivitetsersättning fyller 30 år och aktivitetsersättningen upphör. Man har även granskat hur Försäkringskassans prövningar ser ut för de personer som har haft aktivitetsersättning och sedan beviljas sjukersättning. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

I detta uppdrag har man kartlagt vilka aktiviteter som de försäkrade deltar i under tiden med aktivitetsersättning. Granskningen visar att en majoritet av de som haft aktivitetsersättning går vidare till sjukersättning. Men analysen visar även att tiden med aktivitetsersättning inte i tillräcklig utsträckning innehåller aktiviteter. På grund av detta kan man inte utesluta att en del av dem som beviljas sjukersättning hade kunnat återfå åtminstone någon arbetsförmåga om rätt aktiviteter och insatser satts in redan i ett tidigare skede.

I detta projekt vill Försäkringskassan i Skellefteå och Urkraft mfl arbeta för att hitta gemensamma lösningar för att öka sannolikheten att de försäkrade får hjälp att återfå en arbetsförmåga i en situation då det inte räcker med ett erbjudande om att delta i en aktivitet. Då utbudet av möjliga aktiviteter är starkt begränsat vill vi därför utreda och utveckla ett utbud av förberedande aktiviteter som ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsplatsnära aktiviteter eller studier.