information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00443 - ALL-IN

Projektnummer:
2018/00443
Projektägare:
Samordningsförbundet Södra Vänern, Samordningsförbundet Södra Vänern
Namn:
ALL-IN
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2019-03-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
28 551 291
Beviljat ESF-stöd:
19 128 901
Kontaktperson:
Helene Bergenhäll
E-post:
helene.bergenhall@trollhattan.se
Stödmottagare postnr:
46183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt ALL-IN syftar till att utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för integration och bidra till större delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället för utrikes födda, under projekttiden främst kvinnor.
Genom att arbeta med stort individperspektiv och att göra deltagarna själva delaktiga i integrationsprocessen ges möjlighet till rätt insatser i rätt tid, anpassade efter varje enskild individs nivå och förutsättningar.
I ALL-IN ses integrationsprocessen som en helhet där olika insatser bygger på varandra och målet är en plats på arbetsmarknaden, egen försörjning och delaktighet i samhället.
ALL-IN kompletterar myndigheternas nuvarande utbud av insatser med en sammanhållen individuell plan, en kartläggning där deltagaren är delaktig och fokus sätts på individen. Därtill kommer de tre insatserna
- Du och ditt liv, svenska på okonventionellt sätt med Dalslands folkhögskola.
- Hälsoskola för arbete, en informationsinsats i dialogform med syfte att stärka kunskaperna om hälsa kopplat till arbetsliv och
- Vägen Vidare, en insats där fördjupad samhällsinformation, nätverksbyggande och möjligheten till praktik leder deltagarna närmare arbete och egen försörjning.

Projektet äga av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och samverkar mycket nära med Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud och Samordningsförbundet BÅDESÅ. Projekt ALL-IN bedrivs i sex kommuner inom tre olika samordningsförbundet. Den breda myndighetsförankringen som samordningsförbunden har tillsammans med projektets geografiska spridning borgar för att underlätta implementeringen.