information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00439 - Steg

Namn:
Steg
Region:
Västsverige
Projektägare:
Mariestads kommun, Mariestads kommun
Projektnummer:
2018/00439
Planerat antal deltagare:
230
Projektperiod:
2019-04-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
25 945 842
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
12 190 112
Kontaktperson:
Ingela Backman
E-post:
ingela.backman@skovde.se
Specifikt mål:
2.1

Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner och landsting är inom de närmaste åren mycket stort. Samtidigt finns det många som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att kvalifikationerna och de formella kraven är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika kompetens som finns hos de som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal enskilda insatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden men det finns ingen långsiktig samordnad insats över tid, och där personer under en längre period kan få en stegförflyttning utifrån sina förutsättningar och förmåga.
Projekt STEG är ett samarbete mellan kommunerna, Skövde, Töreboda, Mariestad och Gullspång. Projektet vänder sig till kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller som står långt från arbetsmarknaden samt har en funktionsnedsättning, alternativt är långtidsarbetslös. Inom projektet utvecklar vi ett aktivt, samarbete mellan arbetsförmedling, kommunernas arbetsmarknadsenheter, vuxenutbildning ,personalavdelningar samt fackliga organisationer inom och mellan de fyra kommunerna.
Långsiktigt och metodiskt arbetar vi stegvis med en utveckling och karriärstege som är individuellt anpassad och kompetensutvecklar individen utifrån hens situation och förutsättningar. Under de första stegen i utvecklingstrappan arbetar vi med kartläggning, utredning samt arbetsprövning inom arbetsmarknadsenheternas anpassade verksamheter för att därefter gå vidare i praktik inom kommunens ordinarie verksamheter.
Vi möjliggör anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och framtagande av kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen i ordinarie verksamhet. Genom att låta nuvarande medarbetare arbeta på toppen av sin kompetens får de åtaganden som inte kräver deras utbildningsbakgrund eller specifika erfarenheter utgöra arbetsuppgifter i nya kompletterande tjänster. För att ge bättre förutsättningar och för individen möjligheter att få en starkare förankring på arbetsmarknaden genomförs en ny utbildningsform vid namn utbildningspraktik som innebär att man under tiden i praktik får en utbildning till en kompletterande tjänst utifrån sin individuella förmåga och erfarenheter. Efter avslutad utbildningspraktik är man kvalificerad för en tjänst som serviceassistent inom kommunal verksamhet.