2018/00435 - KICK OFF

Name:
KICK OFF
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Skaraborg, Samordningsförbundet Skaraborg
Projektnummer:
2018/00435
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2019-04-01 - 2021-05-31
Total projektbudget:
7 376 624
Beviljat ESF-stöd:
3 465 332
Kontaktperson:
Veronica Witte
E-post:
veronica.witte@svsfinsam.se
Specifikt mål:
1

Syftet med projektet Kick Off är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer och strukturer. 400 personer inom privata och offentliga verksamheter kommer att delta i det tvååriga projektet och de kommer varje termin delta i en storföreläsning och två uppföljande dialogmöten. Chefs och nyckelroller kommer få ett fördjupat utbildningspaket med ytterligare en heldags utbildning per termin.

Kick Off vill åstadkomma attitydförändringar och genom att starta med storföreläsningar med välkända och duktiga talare inspirera och skapa nyfikenhet på nya perspektiv och synsätt. För att sedan fördjupa kunskapen och ge utrymme för reflektion i en trygg miljö kommer dialogmöten ske ute på respektive deltagande arbetsplats med förhoppningen att våga pröva nya ställningstagande och närma sig ett mer inkluderande arbetsliv. För chefer och andra nyckelroller inom respektive organisation ges ytterligare 3 utbildningsdagar med fokus på breddad rekrytering.