information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00435 - KICK OFF

Projektnummer:
2018/00435
Projektägare:
Samordningsförbundet Skaraborg, Samordningsförbundet Skaraborg
Namn:
KICK OFF
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2019-04-01 - 2021-05-31
Total projektbudget:
7 376 624
Beviljat ESF-stöd:
3 465 332
Kontaktperson:
Veronica Witte
E-post:
veronica.witte@svsfinsam.se
Stödmottagare postnr:
54130
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Syftet med projektet Kick Off är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer och strukturer. 400 personer inom privata och offentliga verksamheter kommer att delta i det tvååriga projektet och de kommer varje termin delta i en storföreläsning och två uppföljande dialogmöten. Chefs och nyckelroller kommer få ett fördjupat utbildningspaket med ytterligare en heldags utbildning per termin.

Kick Off vill åstadkomma attitydförändringar och genom att starta med storföreläsningar med välkända och duktiga talare inspirera och skapa nyfikenhet på nya perspektiv och synsätt. För att sedan fördjupa kunskapen och ge utrymme för reflektion i en trygg miljö kommer dialogmöten ske ute på respektive deltagande arbetsplats med förhoppningen att våga pröva nya ställningstagande och närma sig ett mer inkluderande arbetsliv. För chefer och andra nyckelroller inom respektive organisation ges ytterligare 3 utbildningsdagar med fokus på breddad rekrytering.