2018/00432 - GO-DigIT

Diarienummer:
2018/00432
Namn:
GO-DigIT
Projektnummer:
2018/00432
Projektägare:
Göteborgs stad Intraservice, Intraservice/ enheten för utbildning och välfärd
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
5500
Projektperiod:
2019-03-01 - 2021-08-31
Total projektbudget:
23 873 682
Beviljat ESF-stöd:
15 884 802
Kontaktperson:
Christina Thordén
E-post:
christina.thorden@ostra.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40331
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projekt GO-DigIT är ett stadengemensamt kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering för medarbetare och chefer inom ÄO/HS och IFO/FH i Göteborgs stad. Samverkanspartner är förutom alla 10 stadsdelar även Intraservice och Socialresursförvaltning. Projektet samarbetar även med övriga aktörer både i staden, regionen och nationellt. Målet är att medarbetare och chefer ska bli bättre rustade att möta digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn samt öka sin kompetens kring att arbeta i och leda en digitaliserad arbetsplats som är attraktiv för alla.