2018/00351 - HÅPP

Name:
HÅPP
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö stad, funktionsstödsförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen
Projektnummer:
2018/00351
Planerat antal deltagare:
262
Projektperiod:
2019-03-31 - 2021-05-31
Total projektbudget:
6 864 802
Beviljat ESF-stöd:
6 864 802
Kontaktperson:
Anna Karin Odhner
E-post:
annakarin.odhner@malmo.se
Specifikt mål:
1

Kommunernas LSS-verksamheter likt vård- och omsorgsverksamheter står inför utmaningar kring kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Samtidigt som efterfrågan på sjukvårds- och omsorgspersonal förväntas öka de kommande åren minskar tillgången på utbildad vård- och omsorgspersonal. Att det finns brist på personal med rätt (grund-)kompetens innebär att konkurrens om personalen råder och här blir det extra viktigt för förvaltningen att hitta nya arbetssätt för att behålla, utveckla och motivera medarbetare och ledare. HÅPP syftar till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden genom ökat fokus på jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet, som är viktigt i alla branscher men i synnerhet inom LSS och vård och omsorg. I projektet tas en plattform för kompetensutveckling fram som bygger på flipped classroom, arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap i kombination. Detta görs i tre spår: kunskapslyft, forum och arbetsplatsnära tillämpning. HÅPP genomförs för 368 ledare och medarbetare inom LSS. Metoden är tillämpningsbar i andra liknande verksamheter. HÅPP bedrivs i samverkan med Malmö universitet och fackliga företrädare.