information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00300 - Rätt kompetens

Namn:
Rätt kompetens
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Västerviks kommun Campus Västervik, Campus Västervik
Projektnummer:
2018/00300
Planerat antal deltagare:
255
Projektperiod:
2018-11-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
4 894 635
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 894 635
Kontaktperson:
Jerry Engström
E-post:
jerry.engstrom@vastervik.se
Specifikt mål:
1.1
Utvärderingsrapporter:

Smålandsregionen står inför stora yrkesavgångar till och med 2019 i samband med en brist på generell baskompetens. Kalmar län brottas samtidigt med en negativ befolkningsutveckling med en allt åldrande befolkning.

I Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner väntas var fjärde anställd gå i pension inom tio år. Företagen behöver kvalificerade medarbetare för att kunna fortsätta utvecklas och bidra till sysselsättningen i kommunerna. Ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete är ett måste för att tillmötesgå framtidens rekryteringsbehov och behålla konkurrenskraftiga företag i kommunerna. Med bra kollektivtrafikförbindelsen samt relativt korta avstånd sinsemellan konkurrerar företagen om samma spetskompetens.

Behovet av kompetens har kartlagts genom en dialog med totalt 110 företag och offentliga verksamheter med sammanlagt 11 045 tillsvidare anställda och 1 305 visstidsanställda i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner. Då det är ett urval av företag som ingått i inventeringen är det faktiska siffrorna högre. Inom både privat och offentlig sektor finns det många arbetsgivare som tycker att det är svårt att hitta personer med rätt utbildning eller erfarenhet. I intervjuerna svarade tre av fyra verksamheter att de har problem med att hitta den kompetens som motsvarar deras behov. Det finns också en oro över att unga människor lämnar hemorten på grund av att de inte känner till möjliga utbildningsvägar och yrken på hemmaplan. Därför hoppas många verksamheter på ökad dialog mellan olika aktörer.

En annan utmaning som identifierats är möjligheterna att delta i utbildningar. Många företag och anställda känner att tiden inte finns för långa utbildningar som kräver avbrott i den dagliga driften eller arbete utöver arbetstiden. För att möta denna utmaning vill vi i detta projekt metodutveckla rutiner för samverkan kring så kallade "kortkurser".

Kortkurser är kurser med högskolepoäng anpassade för företagen. Om de anställda saknar högskolebehörighet erbjuds de validering för sin arbetslivserfarenhet. Ledorden är flexibelt och nätbaserat lärande. I samverkan med Högskolan Västs projekt ProdEx ska vi möta företagens specifika kunskapsbehov. Konceptet att erbjuda flexibla nätbaserade kortkurser är en relativt ny studieform som hittills visat väldigt goda resultat med en genomströmning upp på 90%.

Projektet syftar till att säkra företags och offentlig verksamhets behov av kvalificerad arbetskraft samt skapa en strukturerad samverkan för ett effektivt resursutnyttjande för alla parter. Vi tror att konceptet "kortkurser" är framtidens väg att kompetensutveckla sin personal och lägger stort vikt vid att metodutveckling för andra näringsgrenar ska kunna implementeras även i andra kommuner.

Projektet kommer att drivas i Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommun där ett gott samarbete redan finns att arbeta utifrån. Projektet präglas av en fördjupad relation och samverkan mellan utbildning och näringsliv för att långsiktigt kunna säkra kompetensförsörjningen för befintlig personal i området.
Projektet kommer att interagera och kommunicera utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i såväl verksamhet och resultat.