2018/00293 - #AttraktivIndustri

Name:
#AttraktivIndustri
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Eksjö kommun, Näringslivsenheten
Projektnummer:
2018/00293
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2018-11-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
5 540 765
Beviljat ESF-stöd:
5 540 765
Kontaktperson:
Desiree Källqvist
E-post:
desiree.kallqvist@eksjo.se
Specifikt mål:
1

Projekt ska arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal hos företag inom tillverkningsindustrin i Eksjö kommun, Vetlanda kommun, Sävsjö kommun och intilliggande kranskommuner. Projektet ska kunna bidra till att stärka de medverkande företagen och dess anställdas ställning på arbetsmarknaden och därmed bidra till fortsatt utveckling, tillväxt och attraktivitet i området. Projekten ska också bidra till att bryta det traditionella könskontraktet på arbetsmarknaden och verka för jämställdhet och icke-diskriminering för att skapa bättre underlag för rekrytering och matchning på arbetsmarknaden. Projektet har som kortsiktigt mål de medverkande individerna utvecklas genom att de får utbildning som leder till kompetensutveckling inom områden som är prioriterade hos arbetsgivare inom den bransch och regionen där individerna är verksamma. På lång sikt ska projektet bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.