2018/00279 - Access

Diarienummer:
2018/00279
Namn:
Access
Projektnummer:
2018/00279
Projektägare:
Örkelljunga kommun, Enheten för arbetsmarknad och integration
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
125
Projektperiod:
2019-01-02 - 2021-12-31
Total projektbudget:
11 462 496
Beviljat ESF-stöd:
5 378 722
Kontaktperson:
Magnus Lind
E-post:
magnus.lind@orkelljunga.se
Stödmottagare postnr:
28621
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun vill via projektet, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM NNV Skåne, Vårdcentralen, Individ- och Familjeomsorgen och utbildningscentrum, genomföra projektet för att hjälpa den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden att komma närmre och även in på arbetsmarknaden. Genom att använda sig av befintlig samverkansstruktur, samt utveckla densamma, är vi övertygade om att kunna uppnå projektets målsättningar som är att individerna ska ta konkreta steg vidare i den progressionstrappa som Arbetsförmedlingen och Örkelljunga tagit fram.
Kortfattat innebär det att ta konkreta steg på vägen till praktik, studier, arbete eller annan självförsörjning.
Vi vill se att 75% av deltagarna tar sådana konkreta steg.
33% av det totala antalet deltagare ska gå vidare till arbete, utbildning eller annan självförsörjning.
Syftet med projektet är att arbetsmarknadsenheten i samverkan ska jobba med individers behov, oavsett målgrupp. Att pröva, träna och utreda för att tydliggöra eventuella brister i syfte att kunna möta de behov som individerna och arbetsmarknaden har. Vi kommer inom projektet att arbeta med självkänsla och motivation kopplat till den arbetsförmåga individen har för att öka dennas chanser att komma in, och stanna varaktigt på arbetsmarknaden.
Projektet avser att arbeta med 20 deltagare parallellt för att utreda arbetsförmåga samt testa arbetsförmågan och visa på möjligheterna och värdet av denna på dagens arbetsmarknad.