2018/00239 - SECiSo 2.0

Projektnummer:
2018/00239
Projektägare:
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Namn:
SECiSo 2.0
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2018-10-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
6 841 557
Beviljat ESF-stöd:
6 841 557
Kontaktperson:
Annika Bostedt
E-post:
annika.bostedt@rsmh.se
Stödmottagare postnr:
12653
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet bygger på tidigare kunskapsuppbyggnad kring psykisk ohälsa i skolan och för tidiga avhopp. Med hjälp av transnationellt utbyte bygger projektet upp en utbildningsmodell (Training the Trainers) för att implementera effektiva interventionssystem som Supported Education. Medverkan från civilsamhället och jämställdhetsintegrering är viktiga inslag i utvecklings arbetet där Sverige,Finland, Tyskland och Nederländerna medverkar. En plattform sker via medlemskap i Flaggskepps projektet School 2 Work (Östersjösamarbetet)