information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00233 - Employment for migrants

Projektnummer:
2018/00233
Projektägare:
Piteå kommun, Socialtjänsten, Äldreomsorgen
Namn:
Employment for migrants
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2018-10-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
4 054 472
Beviljat ESF-stöd:
1 905 602
Kontaktperson:
Linda Stenström
E-post:
linda.stenstrom@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Stora demografiska utmaningar väntas de närmaste åren. Detta gäller i Sverige och i stora delar av Europa. Antalet äldre ökar kraftigt i Sverige samtidigt som antalet nya till arbetskraften inte ökar i samma omfattning. Detta är extra tydligt i Norrbotten. Utvecklingen har lett till att det är brist på arbetskraft i många sektorer där äldreomsorgen är speciellt utsatt. Arbetslösheten bland utrikesfödda är mycket högre än för övriga svenskar. Det behövs en bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov av kompetens och de arbetssökandes kompetens. Äldreomsorgen i Piteå är i behov av fler undersköterskor för att möta brukarnas behov.
Syftet med projektet är att ha implementerat arbetssätt och metoder så att fler utrikesfödda män och kvinnor får arbete inom vård och omsorg i Piteå kommun. Detta ska ske genom erkännande av tidigare kunskap, formellt lärande och arbetsplatslärande. Vi vill också förstärka introduktion och arbetsplatslärande. Detta ska ske både lokalt och transnationellt.
Delmål
1. Stärkta förutsättningar för utrikesfödda kvinnor och män att arbeta inom vård och omsorg i Piteå kommun
2. Stärkta förutsättningar för medarbetare och chefer inom äldreomsorgen i Piteå kommun att handleda och anställa utrikesfödda män och kvinnor i sin verksamhet
3. Utvecklat äldreomsorgens organisation för kompetensförsörjning och handledning av praktikanter/nyanställd personal
Projektet kommer att genomföras på 2-3 pilotarbetsplatser både inom hemtjänsten och på äldreboenden där ett fåtal personer med utländsk bakgrund får extra handledning och stöd.
Det transnationella samarbetet kommer att ske med parter i Belgien och en Finland. Den gemensamma produkten ska bli en metodhandbok som samlar de bästa metoderna.

Projekttiden är 2018-10-01 – 2021-02-28.
Nyckelbegrepp är ömsesidigt lärande, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.