2018/00172 - Anbud klusterutvärdering, yrke

Name:
Anbud klusterutvärdering, yrke
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Oxford Research AB, Sverige
Projektnummer:
2018/00172
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2018-04-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
890 000
Beviljat ESF-stöd:
890 000
Kontaktperson:
Ylva Grauers
E-post:
ylva.grauers@oxfordresearch.se
Specifikt mål:
1.2

Klusterutvärdering, yrkesutbildning