information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00143 - Spången

Namn:
Spången
Region:
Stockholm
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
Projektnummer:
2018/00143
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2018-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
26 697 917
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
26 697 917
Kontaktperson:
Lena Forsgren
E-post:
lena.forsgren@edu.stockholm.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet som helhet erbjuder kompetenshöjning för anställda inom vård- och omsorgsyrken och förskola i Stockholms stad. Genom jobbrotation erhåller kommunalt visstidsanställda personer utan formell utbildning eller erfarenhet grundläggande utbildning för att kunna vikariera. En andra målgrupp som består av företrädesvis tillsvidareanställda inom staden och som saknar formell kompetens erhåller den grundläggande kompetensnivå som krävs för en hållbar anställning i staden. Under ordinarie personals utbildning får deras arbetsplatser en vikarie som matchas mot projektets kravprofil och arbetsplatsens behov. Projektet har också utbildat handledare för att stötta vikarierna i deras arbete. Projektets lärdomar från genomförande av ovanstående satsning tas tillvara. I förlängningen av projektet kommer medarbetarna erhålla kompetensutveckling i svenska med fokus på kommunikation och dokumentation för att kunna genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Det kommer också under hösten 2021 att skapas en digital utbildning i yrkessvenska utifrån medarbetarnas förutsättningar och arbetsplatsernas behov. Denna skall testas under våren 2022.

.