2018/00128 - Vidga normen i praktiken

Name:
Vidga normen i praktiken
Region:
Stockholm
Projektägare:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm
Projektnummer:
2018/00128
Planerat antal deltagare:
541
Projektperiod:
2018-09-03 - 2021-12-31
Total projektbudget:
14 186 922
Beviljat ESF-stöd:
14 186 922
Kontaktperson:
Katarina de Verdier
E-post:
katarina.deverdier@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
1

Sverige är ett av Europas mest multietniska länder och i Stockholmsregionen tillhör 30 procent av befolkningen det som kallas synliga minoriteter. Det vittnar om att Sverige är ett öppet land men samtidigt märker Sverige ut sig i Europa som ett av de länder där synliga minoriteter har lägst matchningsgrad. Med det menas att de inte får jobb som motsvarar deras kompetensnivå. Skillnaderna är numera så stora och synliga minoriteter en så pass omfattande grupp att detta är en viktig utmaning för regionens kompetensförsörjning och för en en socialt hållbar stadsutveckling.

Det finns en stor okunskap om hur begränsande normer och praktiker kring hudfärg gör att svenskar inte har jobb som motverkar deras kompetensnivå och pressas ut i vissa sektorer på arbetsmarknaden oavsett deras talang och intressen. "Vidga normen i praktiken" ska kompetensstärka sysselsatta män och kvinnor om dessa begränsande normer med avseende på hudfärg och hur man arbetar med att motverka effekterna av dem. På så sätt bidrar projektet till att göra arbetsmarknaden i Stockholmsregionen mer inkluderande med avseende på hudfärg.