2018/00076 - Innovationskompetens

Diarienummer:
2018/00076
Namn:
Innovationskompetens
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2018/00076
Projektägare:
Uppsala kommun, Äldreförvaltningen, Uppsala kommun
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2018-10-01 - 2020-09-30
Total projektbudget:
18 082 319
Beviljat ESF-stöd:
13 561 779
Kontaktperson:
Lotti Fred
E-post:
lotti.fred@uppsala.se
Stödmottagare postnr:
75375
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Region Uppsala, Västerås Stad, Uppsala kommun har i det här projektet gått samman för att möta den stora utmaning vi alla står inför. Både Västerås Stad och Uppsala län kommer att få fler invånare och den demografiska fördelningen i befolkningen gör att behoven ökar kraftigt samtidigt som intäkterna per invånare minskar. Parallellt kommer det att bli en brist på arbetskraft. Vi avser därför att avsevärt höja vår förmåga att skapa nya, mer effektiva och värdeskapande välfärdstjänster genom att öka vår innovationskompetens. Samtidigt och delvis som en följd av ovanstående kommer nya arbetssätt, processer och användning av ny teknik att öka behoven av att löpande och snabbt bygga ny kompetens bland våra nuvarande och kommande medarbetare. Vi avser därför att hitta nya och mer effektiva utbildningskoncept som passar medarbetarna i våra respektive organisationer. Båda dessa aktiviteter kommer att stärka de individuella deltagarnas kompetens och konkurrenskraft. Kunskap kring de horisontella kriterierna kommer att integreras och kopplas till respektive tema i de planerade kompetensutvecklingsinsatserna. Vi kommer att arbeta med stöd av SKL och använda och vidareutveckla de verktyg som finns inom ramen för den så kallade Innovationsguiden. Vidare kommer vi att genomföra minst 6 utbildningar på prioriterade områden och samtidigt utveckla och testa nya och mer effektiva sätt att tillgodogöra sig kunskap.