2018/00036 - Eures 2018-2020

Projektnummer:
2018/00036
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Nationella samordningskontoret EURES
Namn:
Eures 2018-2020
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2018-01-28 - 2020-12-31
Total projektbudget:
12 037 780
Beviljat ESF-stöd:
5 657 756
Kontaktperson:
Mikael Lindbom
E-post:
mikael.lindbom@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet, som bygger på ett samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och ESF-rådet, syftar till att skapa förutsättningar för en snabb och kvalitetssäker implementering av en nya ESF-förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016, som beslutad av Europaparlamentet och Rådet. Den innebär att Eures tjänster och leverans av dessa ska kunna utföras av flera än Arbetsförmedlingen. Hur detta ska ske utvecklas nu av Enheten Nationell samordning Eures på Arbetsförmedlingen och ska vara klart att sjösättas senast i maj 2018.
Under de tre år som nuvarande samverkansavtal mellan ESF och Arbetsförmedlingen gällande Eures varit i bruk, har medel använts till rekryteringsresor under de två första åren. Under 2017 och framöver används medlen till att utveckla Eures tjänsteutbud till att komma flera företag och arbetssökande till gagn. Dels genom metodutveckling, men också, som Eures reformen föreskriver, öppna upp Eures-nätverket så att även andra aktörer än Arbetsförmedlingen kan leverera tjänsterna. I maj 2018 kommer flera aktörer att kunna söka medlemskap i Eures-nätverket, vilket kommet att prägla Enheten nationell samordning Eures insatser hela avtalsperioden. Genom workshops, utbildningsinsatser, kvalitetssäkrade överenskommelser och uppföljningar med medlemsländer och ett utvecklad och tydlig kommunikationsstrategi kommer Eures tjänster att fungera ytterligare bättre i nuvarande tappning och med tillkommande tjänsteleverantörer.