information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00007 - Digga Halland

Namn:
Digga Halland
Region:
Västsverige
Projektägare:
Högskolan Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd
Projektnummer:
2018/00007
Planerat antal deltagare:
6982
Projektperiod:
2018-08-01 - 2021-01-31
Total projektbudget:
31 492 052
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
20 996 190
Kontaktperson:
Lena German Millberg
E-post:
lena.german@hh.se
Specifikt mål:
1.1

Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland kompetensutveckling inom digitalisering och därigenom skapa förutsättningar för medarbetarna, till största delen kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och därmed få en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Kompetens-utvecklingsinsatserna ska utgå från ett personcentrerat vårdperspektiv, dvs brukarnas och patienternas unika behov, hälsa och förmågor kommer att vara i centrum för lärandeprocesserna.

Projektet Digga Halland verkar mot en bakgrund av utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn; ett ökat antal äldre, stigande kostnader, svårigheter att rekrytera personal m m. Viktiga verktyg för att möta dessa utmaningar och för att kunna skapa en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet är digitala tjänster och system. Ska digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn lyckas krävs det en högre grad av jämställdhets-integrering som innebär att medarbetarna, kvinnorna och männen som arbetar nära brukare och patienter, kompetensutvecklas och involveras i utvecklingen av de digitala tjänsterna och systemen.

Projektets huvudsakliga aktiviteter består dels av en webbaserad breddutbildning, dels av arbetsplatsbaserat lärande ute i verksamheterna hos de deltagande organisationerna.

Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbete mellan akademin och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.