2017/00634 - Kompetens för alla

Name:
Kompetens för alla
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, Träcentrum
Projektnummer:
2017/00634
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2018-04-02 - 2021-12-31
Total projektbudget:
9 870 605
Beviljat ESF-stöd:
9 870 605
Kontaktperson:
Bodil Svensson
E-post:
bodil@tracentrum.se
Specifikt mål:
1

Träindustrin i Småland står inför stora utmaningar och behöver börja arbeta strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning. Branschen har en låg grundkompetens och behöver de närmaste åren nyrekrytera i stor omfattning. Med få personer som utbildas på såväl gymnasial- som vuxennivå finns det få att anställa. Detta i kombination med ny teknik, digitalisering, automatisering nya metoder och arbetssätt gör att företagen behöver jobba med sin kompetensförsörjning ur ett utmaningsdrivet perspektiv.

I projektet ska vi identifiera minst 20 företag där vi skall göra kompetenskartläggningar, kompetensmatriser och kompetenshöjande insatser. Vi skall strukturerat jobba med företagens förmåga att arbeta i mångkulturella organisationer och deras strategier för ökad jämställdhet.