information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00634 - Kompetens för alla

Projektnummer:
2017/00634
Projektägare:
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, Träcentrum
Namn:
Kompetens för alla
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2018-04-02 - 2021-12-31
Total projektbudget:
9 947 067
Beviljat ESF-stöd:
9 947 067
Kontaktperson:
Bodil Svensson
E-post:
bodil@tracentrum.se
Stödmottagare postnr:
57122
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Träindustrin i Småland står inför stora utmaningar och behöver börja arbeta strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning. Branschen har en låg grundkompetens och behöver de närmaste åren nyrekrytera i stor omfattning. Med få personer som utbildas på såväl gymnasial- som vuxennivå finns det få att anställa. Detta i kombination med ny teknik, digitalisering, automatisering nya metoder och arbetssätt gör att företagen behöver jobba med sin kompetensförsörjning ur ett utmaningsdrivet perspektiv.

I projektet ska vi identifiera minst 20 företag där vi skall göra kompetenskartläggningar, kompetensmatriser och kompetenshöjande insatser. Vi skall strukturerat jobba med företagens förmåga att arbeta i mångkulturella organisationer och deras strategier för ökad jämställdhet.