2017/00612 - 3:e Steget på väg till Arbete

Diarienummer:
2017/00612
Namn:
3:e Steget på väg till Arbete
Projektnummer:
2017/00612
Projektägare:
Geparden Produktion Ekonomisk Förening, 0001
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
24
Projektperiod:
2018-05-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
6 855 112
Beviljat ESF-stöd:
3 201 377
Kontaktperson:
Yesab Kidane
E-post:
yesab.kidane@positivkraft.se
Stödmottagare postnr:
35238
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projekt 3:e steget på väg till arbete vill skapa förutsättningar för utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor och män med lägre utbildningsbakgrund att närma sig arbete eller utbildning. Genom att stärka och ge målgruppen kompetens vill projektet att den enskilde deltagaren skall närma sig egen försörjning "från bidrag till att betala skatt".

Just för utrikes födda är det viktigt att överföra utbildnings- och arbetslivserfarenhet från hemlandet samt utveckla den potentiella arbetskraften individen besitter. Vi ser att målgruppen behöver rustas upp genom att verkligt få kunskap och erfarenhet av att arbeta i realistisk miljö samt få kunskap om hur det fungerar som anställd, företagande och ha allmän kunskap om samhället i övrigt som har kopplingar till arbetsmarknaden.

Deltagarna kommer också på detta vis utveckla sitt svenska språk samt introduceras till svenska arbetsförhållanden med tillhörande rättigheter och skyldigheter för att vidare kunna påbörja sitt arbetsliv i Sverige.

Projektets skall arbeta för att enklare produktionsarbeten skall tas tillbaka till Sverige genom exv. Producera tygkasse som ersätter plastkasse, på detta sätt minska plastanvändandet.

Vi ser att samverkan mellan Arbetsintegrerande sociala företag, privat näringsliv och offentliga sektorn är en hållbar affärsutveckling i detta projekt.