information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00585 - Software Development Academy

Namn:
Software Development Academy
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
KTH, ITM
Projektnummer:
2017/00585
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2018-08-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
25 363 546
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
16 867 356
Kontaktperson:
Mattias Wiggberg
E-post:
wiggberg@kth.se
Specifikt mål:
2.3

Software Development Academy: Intensivutbildning för nyanlända inom IT-utveckling

Bakgrund
Bristen på IT-utvecklare är en stor utmaning för svenska företag. Enligt beräkningar från IT & Telekomföretagen, saknas cirka
60.000 mjukvaruutvecklare i Sverige 2016 och bristen på IT-resurser är något som hotar tillväxten i Sverige.
Samtidigt som det finns en stor brist på arbetskraft inom detta område, finns det en hög arbetslöshet bland nyanlända till Sverige.

För personer med rätt förutsättningar är det möjligt att genomföra en intensivutbildning med cirka 500 timmar programmering under en relativt kort tidsperiod på 3-4 månader. Detta är tillräckligt för att uppfylla kompetenskraven för en stor del av de tjänster där svenska företag har resursbrist idag och under de kommande åren.

Syfte
Det övergripande syftet är att vidareutbilda nyanlända till Sverige till att bli "job-ready" i den expansiva IT-sektorn i Sverige och ge dem rätt förutsättningar till arbete i en sektor där efterfrågan är hög men även att en hög andel av deltagarna ska komma i arbete efter utbildningens slut.
Därmed ska en större andel av de personer som kommer till Sverige kunna få arbete inom IT-sektorn och tiden från ankomst till Sverige till att kunna arbeta i enlighet med relevant kompetens förkortas.

Effekter
Ambitionen med detta projekt är att det ska verka som ett viktigt verktyg för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden och kunna stärka den svenska positionen som ett världsledande kunskapsland. Detta kommer i sin tur att leda till hållbar tillväxt genom att öka sysselsättningsgraden bland nyanlända, vara en utveckling av utbildningssystemet och bidra som en viktig resurs för den svenska IT-sektorn och samhället.
KTH och Novare Potential har redan goda erfarenheter av denna satsning med en genomförd pilotomgång under våren 2017 där över 90 procent av kandidaterna kom i relevant arbete 3 månader efter genomförd utbildning och 45 procent av deltagarna i utbildningen fick erbjudande om arbete redan under utbildningens gång. Efter den lyckade pilotomgång inleddes under 2017 en ny omgång med 30 deltagare.

Vi tror att en anledning till de framgångsrika resultaten kring anställning just beror på samarbetet mellan KTH, som har möjligheter till utbildning i världsklass, och Novare Potential, som har ett utvecklat nätverk och metoder för att nå ut till nyanlända i Sverige, har ett starkt nätverk i näringslivet och även har ett mentorskap för varje deltagare som blir anställd efter utbildningen slut vilket minskar barriären för rekryterande företag.