2017/00546 - Furuboda REDO

Name:
Furuboda REDO
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda MYK
Projektnummer:
2017/00546
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2018-04-01 - 2021-05-31
Total projektbudget:
19 165 690
Beviljat ESF-stöd:
12 777 254
Kontaktperson:
Patrik Ljungh
E-post:
patrik.ljungh@furuboda.se
Specifikt mål:
2.1

Furuboda REDO har en fast förankring i metoderna Supported Employment/Supported Education och syftar till att skapa hållbara utbildningskedjor för en målgrupp som ofta har svårt att upprätthålla en längre planering.
Deltagare kommer att erbjudas förberedande och andra stärkande insatser som ska kunna följa med in i övergångar till ordinarie utbildning eller arbete. Parallellt med detta kommer projektet arbete strategiskt med att påverka arbetsgivare och utbildningsanordnare för att dessa ska utveckla en större kapacitet för att tillgodose utsatta målgruppers behov i en arbets- och/eller studiesituation.