information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00541 - SIKT

Namn:
SIKT
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Region Västerbotten, Region Västerbotten Näringsliv och Samhällsbyggnad
Projektnummer:
2017/00541
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2018-04-01 - 2021-03-31
Total projektbudget:
18 142 665
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
12 154 900
Kontaktperson:
Annica Mäkitalo
E-post:
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
2.3

SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. Projektet bedrivs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektägare är Region Västerbotten. Projektet kommer att utgå från ett antal sk jobbspår, vilka har identifierats och utformats av kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare.