information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00528 - Arbetsinriktad rehabilitering

Projektnummer:
2017/00528
Projektägare:
Lunds stift., Lunds stift
Namn:
Arbetsinriktad rehabilitering
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2018-05-01 - 2021-01-31
Total projektbudget:
27 067 677
Beviljat ESF-stöd:
12 621 938
Kontaktperson:
Johannes Jörgensen
E-post:
johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Stödmottagare postnr:
21220
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Projektet ska nå 300 deltagare. De 8 församlingarna/förening ska i genomsnitt ta emot 37 deltagare under projekttiden och cirka 12 personer ska vara på respektive församling/förening samtidigt.

1. Bakgrund
Många människor med funktionsnedsättningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många har en lång väg att gå innan man kommer så långt att man kan söka ett arbete.
I Lunds stift har man börjat utveckla verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering. En grund har lagts genom det tidigare ESF-projektet Nätverk Lunds stift som pågått fram till den 31/8 2018. Under detta projekt har stora delar av projektet fokuserat på att bygga upp verksamheten från grunden i flera församlingar. I kommande projekt skall man verka för att stärka kvaliteten i de metoder man använder idag med speciellt fokus på de människors behov som har funktionsnedsättningar. Projektet ska nu vidareutveckla de metoder man påbörjat under det förra projektet samt öka samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I och med de förändringar som skett våren 2019 är det i framtiden mindre aktuellt med samverkan med AF. För att detta arbete skall vara långsiktigt hållbart och ha god kvalitet behöver man vidareutveckla strukturer för samverkan med offentlig och idéburen sektor.

2. Följande mål är uppställda

Övergripande mål:
Ett samhälle med en inkluderande arbetsmarknad som bidrar till ökad sysselsättning genom att vara anpassad för människor med olika typer och grader av funktionsnedsättningar.

Projektmål:
Metoder och samverkansformer för arbetsinriktad rehabilitering är etablerade i Lunds stift som främjar inkluderingen av människor med olika funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden.

Delmål 1:
Hållbara metoder för arbetsinriktad rehabilitering för målgruppen människor med funktionsnedsättningar har etablerats och utvecklats i Lunds stifts församlingar och diakonala institutioner.

Några planerade arbetsområden:
- Vidareutveckla/starta trädgårdsdiakoni
- Utveckla fyrstegsmodellen (lätt arbetsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktik i församlingen ordinarie verksamheter, kortare anställningar). Steg 4 mindre relevant efter de förändringar som skett i Af under våren 2019.
- Utveckla/vidareutveckla metoder för planering och utvärdering.
- Nystart av verksamhet i församlingar
- Språkträning, praktik och samhällsintroduktion för nysvenskar
- Projektdeltagares direkta dialog med beslutsfattare
- Integrera miljöperspektiv, jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet i verksamheten.

Delmål 2:
Hållbara samverkansformer internt i Svenska Kyrkan, med offentlig sektor, organisationer i civilsamhället samt näringslivet har utvecklats som främjar ett långsiktigt hållbart arbete med arbetsinriktad rehabilitering för målgruppen människor med olika former av funktionsnedsättning.

Några planerade arbetsområden:
- Vidareutveckla dialogen mellan projektdeltagare och beslutsfattare.
- Skapa en långsiktig hållbar struktur för samarbete mellan kyrkan och myndigheter på lokal, regional och riksnivå.
- Arbeta med intern kyrklig förankring och spridning av arbetet med arbetsinriktad rehabilitering.
- Integrera miljöperspektiv, jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet i verksamheten.

Delmål 3:
Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet har varit en integrerad del i projektets verksamhet och rustat kvinnor och män att motverka de tendenser som är ett hinder på vägen mot arbete och studier.

Några planerade arbetsområden:
-En hel del av aktiviteterna i delmål 1 och 2 innebär ett arbete med jämställdhet.

Dessutom finns aktiviteter specifikt med jämställdhetsfrågor.