2017/00516 - Hållbart arbetsliv

Diarienummer:
2017/00516
Namn:
Hållbart arbetsliv
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00516
Projektägare:
Forte, Forte
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-07-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
14 073 365
Beviljat ESF-stöd:
14 073 365
Kontaktperson:
Lidija Kolouh Söderlund
E-post:
lidija.kolouh-soderlund@forte.se
Stödmottagare postnr:
10064
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Avser upphandlat projekt se avtal