2017/00516 - Hållbart arbetsliv

Name:
Hållbart arbetsliv
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Forte, Forte
Projektnummer:
2017/00516
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-07-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
14 073 365
Beviljat ESF-stöd:
14 073 365
Kontaktperson:
Lidija Kolouh Söderlund
E-post:
lidija.kolouh-soderlund@forte.se
Specifikt mål:
2.1

Avser upphandlat projekt se avtal