2017/00474 - hållbarlivsmedelskedjaförökads

Name:
hållbarlivsmedelskedjaförökads
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB), LRF/Utveckling&analys
Projektnummer:
2017/00474
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-12-01 - 2018-07-15
Total projektbudget:
2 599 919
Beviljat ESF-stöd:
1 946 419
Kontaktperson:
Anders Johannesson
E-post:
anders.johannesson@lrf.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet analyserar arbetskrafts- och kompetensbehovet i primärproduktionen och livsmedelsindustrin för att finna svar på hur arbetskraftsförsörjning bör utformas och konkret implementeras för att främja livsmedelssektorns tillväxt.