information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00472 - Vägval unga nyanlända

Projektnummer:
2017/00472
Projektägare:
Nynäshamns Kommun, NKC, Nynäshamns KompetensCentrum
Namn:
Vägval unga nyanlända
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2018-01-02 - 2020-12-31
Total projektbudget:
14 558 010
Beviljat ESF-stöd:
6 807 654
Kontaktperson:
Fatima Masic
E-post:
fatima.masic@nynashamn.se
Stödmottagare postnr:
14981
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Målgruppen för projektet är nyanlända unga i åldern 15-24 år. Målet för projektet är att dessa personer i högre utsträckning än idag ska gå vidare från språkintroduktionen till gymnasiet, Komvux eller att de påbörjar högre utbildning alternativt får arbete.

Individanpassningen ska vara mycket tydlig så att insatserna svarar mot individuella förutsättningar och behov. Varje elev ska en individuell utvecklingsplan. Planen ska innehålla tydliga målbilder och delmål för den enskilde eleven.

Effekter på individnivå: - En högre andel av unga nyanlända går vidare till gymnasiet/Komvux och/eller påbörjar högre utbildning/arbete - 75 % av de som deltar går vidare från språkintroduktionen - Fler elever blir på sikt självförsörjande genom studier, arbete eller entreprenörskap.