information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00451 - Kompetensarena Sthlm

Namn:
Kompetensarena Sthlm
Region:
Stockholm
Projektägare:
Region Stockholm, Region Stockholm
Projektnummer:
2017/00451
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2018-01-02 - 2021-03-31
Total projektbudget:
12 000 000
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
12 000 000
Kontaktperson:
Fredrik Wikström
E-post:
fredrik.l.wikstrom@regionstockholm.se
Specifikt mål:
1.2

Det finns i Stockholmsregionen behov av att utveckla ett regionalt arbetssätt för att säkerställa att det fortsatt finns utbildningar för vuxna som dels möter olika krav från arbetsgivare och dels underlättar för individen att genomföra en utbildning för att bli anställningsbara. Vuxenutbildningen har olika roller och funktioner, bland annat för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är även ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. Det finns dessutom ett ökat krav på regionala aktörer och kommuner att samverka sinsemellan och med mer aktivt förhållningssätt till arbetsmarknadens behov.

Länsstyrelsen Stockholm, Storsthlm (tidigare kommunförbundet Stockholms län), Arbetsförmedlingen och Stockholms stad ansökte om ett projekt för att förbättra kompetensförsörjningen – med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning i länet. Ur denna ansökan formades ett partnerskap mellan ovan nämna organisationer samt Stockholms läns landsting. Vid projektstarten var Länsstyrelsen projektägare i egenskap av Regionalt Utvecklingsansvarig. I och med regionbildningen och övergången av Regionalt Utvecklingsansvar har projektägarskapet övertagits av Region Stockholm samtidigt som Länsstyrelsen lämnat projektparnerskapet.

Projektet arbetar med utbildningsformerna komvux, yrkesvux, Sfi/Sfx och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.
Projektet har ambitionen att skapa en sammanhållen process över vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningar som kan likställas med kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning. Projektet syfte är att etablera en hållbar modell (struktur och arbetssätt) för en kunskapsbaserad dialog kring regionens kompetensförsörjning, med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning. Projektets långsiktiga effekter är att metoder, strategier och arbetssätt på en regional nivå har utvecklats för att möta Stockholmsregionens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Projektet ska skapa ett bättre samspel mellan arbetsmarknadens behov och utbildningssystemet. För att utveckla vuxenutbildningen i regionen behöver regionala aktörer hitta former för att nå samsyn kring vilka metoder som behöver utvecklas, men också hur detta ska ske.
Strävan är att Kompetensarena Sthlm kan bli en viktig del det ordinarie regionala kompetensförsörjningsarbetet.