2017/00450 - Nästa steg

Name:
Nästa steg
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Skellefteå Kommun, Solkraft
Projektnummer:
2017/00450
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2018-03-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
6 383 070
Beviljat ESF-stöd:
4 262 567
Kontaktperson:
Per Bergman
E-post:
per.bergman@skelleftea.se
Specifikt mål:
2.2

Projektet Nästa steg syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknden för unga 15-24 år i Skellefteå genom användandet av Supported employment och Individual Placement and Support samt genom implementering av dessa i ordinarie verksamhet. Projektägare Solkraft är en mellanarbetsplats i kommunal regi som fungerar som en arbetsintegrerad social verksamhet. Projektet genomförs med en blandning av interna och externa aktiviteter såsom workshops, transnationellt utbyte, deltagaraktiviteter, jämställdhets och tillgänglighetsarbete