information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00449 - Kompetenslyftet PA

Projektnummer:
2017/00449
Projektägare:
Piteå kommun, Socialtjänsten, Socialtjänsten, Stöd och omsorg
Namn:
Kompetenslyftet PA
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
320
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-02-28
Total projektbudget:
6 829 454
Beviljat ESF-stöd:
3 226 684
Kontaktperson:
Linda Stenström
E-post:
linda.stenstrom@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Den goda arbetsmarknaden i Övre Norrland, med en låg andel arbetslösa påverkar rekryteringen av personliga assistenter. I absoluta tal är vård- och omsorgssektorn den bransch som har de största utmaningarna kopplat till kompetensförsörjningen.

Personlig assistans är ett av de yrken inom kommunen som har lägst utbildningsnivå och har också sämst möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling på arbetsplatsen. Man kan inte längre hålla utbildningskravet då man i hög grad anställer personal som helt saknar adekvat utbildning inom vård och omsorg. En strategi för att arbeta med kompetens- och arbetskraftsförsörjning är då kompetensutveckling för befintlig personal och att anställa personal med annan kompetens och sedan anpassa arbetsuppgifterna mot befintlig kompetens.

De flesta brukare som får assistans idag är svårt somatiskt sjuka vilket ställer höga krav på de personliga assistenterna som utför assistansen att kunna de medicinska delarna i assistansen.
Arbetslivet förändras allteftersom och att jobba som personlig assistent idag är inte samma som för 10-20 år sedan. Förutom att brukarna har ett mer omfattande vårdbehov så måste arbetsplatserna även snabbt skapa kompetens kring ny teknik och nya metoder för att följa med och driva på utvecklingen.

Målgruppen för projektet är anställd personal som arbetar som personliga assistenter inom Piteå kommun samt God Assistans i Norr.
Syftet med projektet är att stärka kompetensen för alla deltagare och därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det är idag en stor efterfrågan på personal till vård och omsorg. Projektet syftar också till att stärka arbetsgivares konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt utveckla former för lärande på arbetsplatsen.

Personlig assistans som verksamhet förväntas utvecklas och förbättras i och med att kompetensen bland medarbetarna stärks. Kvaliteten på vården och omsorgen blir bättre då medarbetarna är utbildade.