information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00445 - Jobb i sikte

Projektnummer:
2017/00445
Projektägare:
Lapplands kommunalförbund, Lapplands kommunalförbund
Namn:
Jobb i sikte
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2018-01-02 - 2020-09-30
Total projektbudget:
10 134 116
Beviljat ESF-stöd:
4 785 129
Kontaktperson:
Anna Köhler
E-post:
anna.kohler@lapplands.se
Stödmottagare postnr:
98185
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Regionen står inför stora utmaningar när det gäller kompetens och framtida generationsväxlingar inom arbetslivet. Vi har inte råd att slösa bort ungdomars inneboende möjligheter i form av kunskap, kreativitet och färdigheter så det gäller att fånga dessa ungdomar i ett tidigt skede och bygga relationer som leder till jobb och delaktighet i samhället. Genom att stärka samverkansformerna kommer förutsättningarna förbättras betydligt för att lyckas med detta även långsiktigt.
Jobb i sikte kommer genom både individuellt stöd och aktiviteter i grupp ta sikte på en hållbar lösning för ungdomar mellan 16 och 24 år. Särskilt fokus kommer att hållas på de ungdomar som är längst från arbetsmarknaden med ett helhetsperspektiv på ungdomarnas relation mellan skolsituationen och arbetslivet.
Projektet vill arbeta fram metoder som är framgångsrika för ungdomarnas etablering i arbetslivet och varaktig integration på arbetsmarknaden.