2017/00441 - Trappstegsmodellen

Projektnummer:
2017/00441
Projektägare:
Omsorgssektionen Tranemo kommun, Daglig sysselsättning, omsorgssektionen
Namn:
Trappstegsmodellen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
26
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
8 141 207
Beviljat ESF-stöd:
3 860 809
Kontaktperson:
Jessica Josefsson
E-post:
jessica.josefsson@tranemo.se
Stödmottagare postnr:
51480
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

De brukare som väljer att vara hemma hamnar i ett utanförskap och blir isolerade från omgivningen. Förstudien har visat att återgången till sysselsättning blir mer utdragen. Detta innebär att de socioekonomiska klyftorna kvarstår, eftersom brukarna befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Tranemo kommun har under det senast två åren gjort insatser för att bryta detta utanförskap och stärka kopplingen mellan kommunens verksamheter och arbetslivet. Detta projekt är en sådan ansträngning och har sin grund i förstudien som resulterade i en Trappstegsmodell. Förhoppningarna med Trappstegsmodellen är att främja Tranemo kommuns arbetet med att både erbjuda meningsfull sysselsättning, alternativ till de befintliga verksamheterna samt ökade möjlighet till egen försörjning.