information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00430 - DigiLitt.kom

Namn:
DigiLitt.kom
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Kommunförbundet Skåne, Avdelningen Hälsa och social välfärd på Kommunförbundet Skåne
Projektnummer:
2017/00430
Planerat antal deltagare:
543
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
26 391 448
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 331 687
Kontaktperson:
Jessica Arvidsson
E-post:
jessica.arvidsson@bastad.se
Specifikt mål:
1.1

Inom kommunal vård och omsorg har det de senaste åren tydligt visats att ett lyckat införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och behålla kvaliteten på tjänsterna. Men ett sådant införande är endast möjligt om de anställda har den kunskap och medvetenhet, den litteracitet, som krävs för uppgiften. Att denna individuella digitala litteracitet är tillräcklig är i sin tur i hög grad beroende av att verksamheterna främjar ett långsiktigt och ständigt lärande. Att bättre kunna göra det är något som de nio deltagande kommunerna i DigiLitt.kom gemensamt vill utveckla. Med en gemensam teori för hur man på ett hållbart sätt främjar förändringar och med gemensamma metoder för att mäta dessa förändringar – men med variation i vad och vem som initialt är föremål för förändringarna – avser projektet både uppnå sådana förändringar inom ett antal utvalda kommunala verksamheter och kunna jämföra olika sätt att påbörja denna förändringsresa.