information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00426 - GoDig

Projektnummer:
2017/00426
Projektägare:
Östra Göinge kommun, Kommunledningskontoret
Namn:
GoDig
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
783
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-02-29
Total projektbudget:
6 357 608
Beviljat ESF-stöd:
4 206 947
Kontaktperson:
Kaj Hansson
E-post:
kaj.hansson@ostragoinge.se
Stödmottagare postnr:
28941
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Ökad digital utveckling i samhället medför större behov av kompetensutveckling och förändrat arbetsinnehåll samt förändrad arbetsorganisation, för att kunna matcha förändringarna som uppstår till följd av den digitala tekniken. Dessa förändringar påverkar arbetet inom vård och omsorg och organisationernas förmåga till utveckling. Förutsättningarna för att attrahera och behålla medarbetare inom vård och omsorg i landsbygdskommuner är ytterligare en utmaning som skapar än större vikt av utveckling och ökad konkurrenskraft. Ny kompetens är en förutsättning för att kunna dra nytta av den digitala utvecklingen och för att medarbetarna och organisationen ska vara konkurrenskraftiga på en föränderlig arbetsmarknad

Projektet GoDig ska kompetensutveckla runt 783 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg för att säkerställa god kvalitet i vård och omsorg, öka produktiviteten samt bidra till ett hållbart arbetsliv. Projektet ska leda till en hållbar metod för att skapa en lärande organisation som för in, förvaltar och utvecklar kunskap kring välfärdsteknik och digital utveckling långsiktigt i och mellan deltagande kommuner, Östra Göinge, Osby och Perstorps kommuner, som dessutom ska spridas och kunna överföras till andra organisationer. Att dra nytta av ett väl förankrat samarbete mellan deltagande kommuner kan även på kort sikt bidra till goda resultat och på lång sikt generera ökad kvalitet och fler samarbetsområden. En struktur ska skapas som är till nytta inom och mellan kommunerna för kollegialt stöd och lärande som kan stärka individen, arbetslagen samt organisationen inom vård och omsorg. För att öka produktiviteten krävs det inte enbart ökad kompetens hos medarbetare utan även strukturer i organisationen som tillåter tillämpning och utveckling, vilket GoDig syftar till. Det ska dessutom utföras på ett sådant sätt som bidrar till ett hållbart och inkluderande arbetsliv.

Vård- och omsorgsyrkena ska genom projektet erhålla en mer positiv bild med fokus på digital utveckling, ständigt lärande och produktivitet, som ökar attraktionskraften och bidrar till framtida arbetskraftsförsörjning.