2017/00425 - Unga in i arbete

Name:
Unga in i arbete
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Haparanda kommun, Resursverkstaden
Projektnummer:
2017/00425
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-01-31
Total projektbudget:
3 204 316
Beviljat ESF-stöd:
2 144 869
Kontaktperson:
Mona Niva
E-post:
mona.niva@haparanda.se
Specifikt mål:
2.2

Avsikten med projektet är att långsiktigt och varaktigt bidra till att öka ungas attraktivitet på arbetsmarknaden och därigenom minska ungas arbetslöshet i kommunen. Projektet innefattar att en av kommunen tillsatt arbetsmarknadssamordnare tillsammans med en av Arbetsförmedlingen särskilt utsedd arbetsförmedlare arbetar med målgruppen. Arbetet innefattar såväl kartläggning av målgruppen samt aktivt arbete med individer i målgruppen i syfte att få individer i arbete. Kommunens pågående och tidigare arbete med målgruppen har skapat en kunskapsbas som ger goda förutsättningar för att arbetet inom ska ge ett gott resultat. Målgruppen för projektet är samtliga ungdomar bosatta inom kommunen i åldern 15-24 år som varken studerar, arbetar eller som är undersysselsatta. För att projektet ska få ett bra resultat måste en kartläggning av målgruppen på individnivå genomföras. Varje individ i målgruppen måste ha en individuell handlingsplan som är väl anpassad för personernas specifika problem och resurser. Praktikplatser inom kommunens verksamheter och hos övriga arbetsgivare i kommunen måste finnas samt att utbildningsplatser görs tillgängliga. Huvudsamarbetspartner i projektet är Haparanda kommun och Arbetsförmedlingen.