information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00425 - Unga in i arbete

Projektnummer:
2017/00425
Projektägare:
Haparanda kommun, Resursverkstaden
Namn:
Unga in i arbete
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-01-31
Total projektbudget:
3 204 316
Beviljat ESF-stöd:
1 501 408
Kontaktperson:
Mona Niva
E-post:
mona.niva@haparanda.se
Stödmottagare postnr:
95385
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Avsikten med projektet är att långsiktigt och varaktigt bidra till att öka ungas attraktivitet på arbetsmarknaden och därigenom minska ungas arbetslöshet i kommunen. Projektet innefattar att en av kommunen tillsatt arbetsmarknadssamordnare tillsammans med en av Arbetsförmedlingen särskilt utsedd arbetsförmedlare arbetar med målgruppen. Arbetet innefattar såväl kartläggning av målgruppen samt aktivt arbete med individer i målgruppen i syfte att få individer i arbete. Kommunens pågående och tidigare arbete med målgruppen har skapat en kunskapsbas som ger goda förutsättningar för att arbetet inom ska ge ett gott resultat. Målgruppen för projektet är samtliga ungdomar bosatta inom kommunen i åldern 15-24 år som varken studerar, arbetar eller som är undersysselsatta. För att projektet ska få ett bra resultat måste en kartläggning av målgruppen på individnivå genomföras. Varje individ i målgruppen måste ha en individuell handlingsplan som är väl anpassad för personernas specifika problem och resurser. Praktikplatser inom kommunens verksamheter och hos övriga arbetsgivare i kommunen måste finnas samt att utbildningsplatser görs tillgängliga. Huvudsamarbetspartner i projektet är Haparanda kommun och Arbetsförmedlingen.