information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00418 - DigiCreate

Namn:
DigiCreate
Region:
Västsverige
Projektägare:
Borås Stad, Stadsledningskansliet /Näringsliv
Projektnummer:
2017/00418
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2018-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
3 984 981
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 669 853
Kontaktperson:
Ingrid Nyman
E-post:
ingrid.nyman@boras.se
Specifikt mål:
1.1

Just nu pågår en stor omställning i förhållandet mellan företag och kunder på grund av övergången till digitalt anpassade tjänster. Den digitala transformationen skapar nya möjligheter men ställer också helt nya krav på framtidens företag. Kundernas närvaro och inflytande kommer att vara en betydligt mer integrerad del i företagens verksamhet.

Företagare inom kulturella och kreativa näringar i Boråsregionen har genom sitt nätverk Creative Cluster tagit initiativet till ett projekt som ska höja den digitala kompetensen för företagare och anställda. Projektet eftersträvar är att deltagarna genom kompetensutveckling ska ha en stärkt ställning på arbetsmarknaden och att deltagande företag har en ökad insikt om vad som kan uppnås genom digitalisering, både för att skapa tillväxt men också för att fortsatt satsa på kontinuerlig kompetensutveckling på området.

Projektet kommer att genomföra olika typer av utbildningsinsatser på olika nivåer i olika format för att möjliggöra deltagande från så många som möjligt. Det kommer att genomföras frukostföreläsningar, heldagsseminarium och kurser som sträcker sig över en termin. Projektet vill höja medvetenheten om möjligheterna med digitalisering för en stor andel av målgruppen men också ge möjlighet till djupare kunskaper för de deltagare som vill arbeta med konkreta digitaliseringsåtgärder.

Projektet kommer också att titta på hur digitaliseringen kan komma att påverka framtida arbetsuppgifter inom kulturella och kreativa näringar med hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Framtida handlingsplaner för kompetensutveckling ska byggas baserat på erfarenheter från projektet.