2017/00417 - Nystart 2.0

Diarienummer:
2017/00417
Namn:
Nystart 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00417
Projektägare:
Medborgarskolan Region Väst, Medborgarskolan Region Väst
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
910
Projektperiod:
2018-04-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
34 428 786
Beviljat ESF-stöd:
16 063 940
Kontaktperson:
Jessica Reed
E-post:
jessica.reed@medborgarskolan.se
Stödmottagare postnr:
41250
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet ska arbeta med tre inriktningar och metodisk fokusera på insatser som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden påbörjar en anställning, börjar studera eller kommer närmare arbetsmarknaden genom praktik, jobbskuggning eller arbetsträning. Projektet avser att hitta samverkan som kombinerar deltagarens kunskaper och önskemål med Försäkringskassan/IFO mål och näringslivets önskemål och krav.

De övergripande individmålen är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete/studieplats eller välmående och därigenom få kontinuitet i vardagen, samt ta ökat ansvar för sina val och bli mer delaktig i samhället.

Detta kommer ske genom att arbeta med digitalisering som arbetsmetod. Genom en lärplattform vill vi både kompetensutbilda målgruppen, ge dem användarvana samt öka tillgänglighet och flexibilitet för målgruppen. Målet med denna insats är att öka deras kompetens, förbättra deras anställningsbarhet och få dem att närma sig arbetsmarknaden.

Utöver detta har projekt Nystart 2.0 fokus på näringslivet genom att belysa kompetensmatchning och introduktion på arbetsmarknaden. Den ena berör kompetensmatchning mellan deltagare och näringslivet. Att se behovet inom branscher och motivera deltagare till en vidareutbildning alternativt möjliggöra en jobbskuggning inom en ny bransch inför eventuella studier/trainee-utbildning eller arbetsträning. Genom att lyssna in deltagare och näringslivets behov vid arbetsträning/praktik/jobbskuggning sammanställa indikatorer som kan vara avgörande för om det blir en lyckad eller misslyckad återgång i sysselsättning.