2017/00413 - Med smak för kunskap

Name:
Med smak för kunskap
Region:
Västsverige
Projektägare:
RISE Research Institutes of Sweden AB, Jordbruk och Livsmedel
Projektnummer:
2017/00413
Planerat antal deltagare:
210
Projektperiod:
2018-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
3 520 660
Beviljat ESF-stöd:
2 365 428
Kontaktperson:
Michaela Holmberg
E-post:
michaela.holmberg@ri.se
Specifikt mål:
1

Bakgrunden till projektet är problemet med kompetensförsörjningen inom den offentliga måltidsbranschen på både kort och lång sikt. På grund av för få som utbildar sig till kock, det ökade behovet av kompetens, tillväxt inom branschen som en orsak av en åldrande befolkning behöver insatser göras.

Projektet syftar till att bidra till lösningen på dessa problem.

De aktiviteter som kommer att genomföras inkluderar:

* framtagande av strategiska kompetensförsörjningsplaner för måltidsverksamheterna i deltagande organisationerna
* framtagandet av en läromedel och verktyg för utbildningar även efter projektets genomförande

* erbjuda yrkesverksamma kockar yrkesbedömar- och handledarutbildning

* erbjuda måltidsbiträden att validera sig till kockar

* erbjuda måltidsbiträden kompetensutveckling

På organisationsnivå kommer ett strategiskt arbetssätt för kompetensutveckling ha inkluderats i verksamheterna. De som är yrkesverksamma och har deltagit kommer att ha fått en stärkt ställning på arbetsmarknaden medan de nyanlända kommer att ha erbjudits nya vägar in och en ökad attraktivitet för branschen kommer att säkerställas.