information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00411 - Nytänk

Namn:
Nytänk
Region:
Västsverige
Projektägare:
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2017/00411
Planerat antal deltagare:
71
Projektperiod:
2018-04-01 - 2021-03-31
Total projektbudget:
12 709 112
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
8 514 452
Kontaktperson:
Madde Lind
E-post:
madde.lind@svenljunga.se
Specifikt mål:
2.3

Svenljunga och Tranemo kommun är små kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste åren. Kommunerna har idag inte samma förutsättningar som kommuner i stortstadsregioner för att möta personer med flexibla och individuella behov för att ta till sig svenska språket och därmed närma sig arbetsmarknaden. De har fastnat i utaförskap och segregering.

Huvudmålet med projekt Nytänk är "Kvinnor och män, med extra fokus på kvinnor, som befinner sig i/har gått igenom etableringsprocessen har genom alternativa och flexibla metoder, stärkt samverkan, stärkta kunskaper om sitt liv i Sverige och sin hälsa tagit till sig det svenska språket och därmed närmat sig inkludering på arbetsmarknaden och minskat risken för långvarigt utanförskap".

Målgruppen är de utan kända funktionsnedsättningar står längst från möjligheten att närma sig arbetsmarknaden och består av kvinnor och män 20-64 år som befinner sig i eller har avslutat etableringsplanen och av olika orsaker inte tagit till sig det svenska språket och därmed hamnat utanför arbetsmarknaden med risk för långvarigt utanförskap.

Identifierade problemområden har omsatts till delmål för projektet:
1. Utveckla och prova mer flexibla och individanpassade former för språkinlärning/utbildning/praktik
2. Stärka samverkan mellan aktörer som är involverade i arbetet omkring målgruppens kvinnor och män
3. Öka deltagarnas förståelse och kompetens om samhället och kulturer, Mitt liv i Sverige, med särskilt fokus på kvinnor
4. Öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och ohälsa, med särkskilt fokus på kvinnor

Projektet kommer att ägas av Arbetsmarknadsenheten i Svenljunga och Tranemo i samverkan med de kommunala verksamheter som arbetar med målgruppen och Arbetsförmedlingen i Svenljunga och Tranemo.