2017/00407 - KUR

Projektnummer:
2017/00407
Projektägare:
Agroväst Livsmedel AB, Agroväst Livsmedel AB
Namn:
KUR
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
96
Projektperiod:
2018-02-01 - 2020-01-28
Total projektbudget:
5 421 321
Beviljat ESF-stöd:
3 638 050
Kontaktperson:
Kristina Anderback
E-post:
kristina.anderback@agrovast.se
Stödmottagare postnr:
53223
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet "Rådgivning Smart Agri" ska stärka kompetensen och förmågan hos drygt 100 kvinnor och män som verkar som rådgivare inom lantbruket, så att de bättre kan möta och vägleda sina kunder till rätt beslut i den snabba digitalisering och omställning som sker inom lantbruket, och därmed stärka även sin egen ställning på arbetsmarknaden.