2017/00395 - Kompetenssamverkan Teknik

Name:
Kompetenssamverkan Teknik
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Region Sörmland, Region Sörmland
Projektnummer:
2017/00395
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2018-03-13 - 2020-06-30
Total projektbudget:
3 977 000
Beviljat ESF-stöd:
3 977 000
Kontaktperson:
Camilla Neudorfer
E-post:
camilla.neudorfer@regionsormland.se
Specifikt mål:
1.2

Region Sörmland har, som regionalt tillväxtansvarig, stor vana av att driva regionala utvecklingsprocesser i länet vi såväl kompetensplattformen och smart specialiseringsstrategin. Med detta projekt vill vi kombinera dessa två delar av vår verksamhet och främja strategisk kompetensförsörjning i Sörmlands starka branscher industrin och biobaserade näringar