information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00394 - Kompetenssäkrad industri

Projektnummer:
2017/00394
Projektägare:
IF Metall, Stockholm
Namn:
Kompetenssäkrad industri
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1474
Projektperiod:
2017-12-01 - 2020-11-30
Total projektbudget:
52 176 806
Beviljat ESF-stöd:
24 493 156
Kontaktperson:
Josefine Larssson
E-post:
josefine.larsson@ifmetall.se
Stödmottagare postnr:
11137
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Kompetenssäkrad industri är baserat på bl a validering av produktionspersonal och ska också ge en kompetensutveckling för ledare att kunna arbeta med strategisk kompetensförsörjning i en strukturerad och dokumenterad process integrerad i företagens egna kvalitetsledningssystem. Valideringen i sin tur ska ge produktionspersonal kompetensutveckling och också utforma en strukturerad process. Projektet kommer att arbeta med att utveckla rollen som kompetenscoach, flexibla former för kompetensutveckling, validering som resurs i Teknikcollege och att ta fram en regionala kompetensbehovsanalyser med bas i industrins validering. Projektet ska bidra till en effektiviserad samverkan mellan myndigheter, näringsliv och utbildningssystem för att få en långsiktig lösning på hur småföretagens framtida kunnande ska tryggas.
Projektet ska ge en eller flera personer i deltagande företag kunskap om hur man identifierar företagens strategiska kompetensbehov för att kunna kompetensutveckla och/eller rekrytera kopplat till företagets behov och även bygga upp och implementera en en metod/modell för att stöda deltagande företag i att arbeta kontinuerligt med den strategiska kompetensförsörjningen. Projektet har stor chans att lyckas då industrins parter och branschorganisationer är samverkansparter i projektet.