2017/00393 - Kompetens i samverkan

Name:
Kompetens i samverkan
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästnäringens Nationella Stiftelse
Projektnummer:
2017/00393
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2017-12-21 - 2020-05-31
Total projektbudget:
5 079 140
Beviljat ESF-stöd:
2 387 370
Kontaktperson:
Sara Westholm
E-post:
sara.westholm@nshorse.se
Specifikt mål:
1

Många av företagen inom hästbranschen är små vilket innebär att kompetensutvecklingsfrågan är en stor utmaning. Att kombinera driften av verksamheten på få personer med kompetenshöjande insatser är inte en enkel ekvation vilket innebär att branschen som helhet och de enskilda företagen i synnerhet behöver hjälp och stöd för att hitta modeller och metoder för att kontinuerligt kunna jobba med kompetensutveckling. Genom att öka den generella kompetensen i branschen öppnas också möjligheten för att öka näringens arbete med innovation- och hållbarhets utveckling vilket i sin tur kan få till följd att omsättningen i branschen ökar samtidigt som man sysselsätter allt fler individer.
De två huvudmålen är
- att hitta en modell som säkerställer ett enkelt och effektivt sätt för företagen att kontinuerlig arbeta med kompetensutveckling.
- att bygga en organisation/struktur som stöttar branschens företag när det kommer kompetens och utvecklingsfrågor både strategiskt och operativt.