information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00392 - IPS en väg till jobb och hälsa

Namn:
IPS en väg till jobb och hälsa
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Stiftelsen Activa i Örebro län, Stiftelsen Activa
Projektnummer:
2017/00392
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2018-03-01 - 2021-08-31
Total projektbudget:
19 179 087
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
12 787 927
Kontaktperson:
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post:
lotta.karlsson-andersson@s-activa.se
Specifikt mål:
2.3

Genom att använda metoden IPS, individual placement and support, redan under behandlingsfasen i specialistpsykiatrin vill projektet visa att betydligt fler kan komma i arbete eller utbildning än med det arbetssätt som finns idag. Under projektet ska upp till 200 patienter få ett samordnad stöd mot arbete eller studier. Målet är att implementera metoden IPS så den blir en del av det ordinarie utbudet samt att få den spridd till andra delar av landet.
.