2017/00387 - Effektivare validering

Diarienummer:
2017/00387
Namn:
Effektivare validering
Projektnummer:
2017/00387
Projektägare:
Region Örebro län, Förvaltningen regional utveckling
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
15
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-02-28
Total projektbudget:
3 696 054
Beviljat ESF-stöd:
3 696 054
Kontaktperson:
Jan Carlsson
E-post:
jan.carlsson@regionorebrolan.se
Stödmottagare postnr:
70116
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

När man validerar så tillvaratar, synliggör, värderar och ger man erkännande åt människors tidigare lärande, kunskaper och kompetenser för att exempelvis underlätta och förkorta studietid, öka anställningsbarhet, öka förutsättningarna för omställning på arbetsmarknaden eller som en del i ett integrationsarbete.

Europeiska rådet antog 2012 en rekommendation om validering, medlemsstaterna bör ha inrättat arrangemang för validering senast 2018. Projektets övergripande mål är att etablera en regional valideringsplattform som är jämställd och tillgänglig, Valideringscentrum Örebro län. Det är ett viktigt projekt som syftar till att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt minska den kompetensbrist som finns inom olika yrkesområden. Ett delmål är att den kommunala vuxenutbildningen har en kvalitetssäkrad valideringsprocess för individerna som integrerat jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.

Samtliga kommuner i Örebro län genom den kommunala vuxenutbildningen kommer ingå i projektarbetsgruppen. Samverkan och processarbete kommer engagera många aktörer på både lokal, regional och nationell nivå för att säkerställa legitimitet och förankring. Vi kommer samverka i Östra Mellansverige men även lära av andra regioner som kommit längre ex. Validering Väst och Valideringscentrum Gävleborg.