information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00382 - Validering i Östergötland

Namn:
Validering i Östergötland
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Motala kommun, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningen
Projektnummer:
2017/00382
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-02-29
Total projektbudget:
5 446 902
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 446 902
Kontaktperson:
Nicklas Helander
E-post:
nicklas.helander@motala.se
Specifikt mål:
1.2

Projekt "Validering i Östergötland - en väg in" syftar till att långsiktigt ta fram en gemensam plattform, vilken vi kallar "Valideringsforum i Östergötland". Det innebär en väl fungerande validering med fokus på individen, oavsett kön och bakgrund, som utgår från arbetsmarknadens behov. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och plattformen som tas fram ska underlätta för inblandade aktörer och individen som ska valideras genom samordning, tydlighet om vem som gör vad, säkra kvalitén samt samarbete över kommungränserna och erfarenhetsutbyte. Projektet innefattar fyra delprojekt;
Gemensam plattform/organisation i Östergötland
Rollen som validerare
Information till målgruppen som ska valideras
Efterfrågestyrd validering - Säkra att validering motsvarar marknadens långsiktiga efterfrågan
Samtliga kommuner, AF, näringsliv och Region Östergötland deltar i projektet i olika roller och har i nära samarbete och stort engagemang tillsammans arbetat fram projektidén.
Motala kommun står som projektägare.