information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00374 - MIKA

Namn:
MIKA
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen
Projektnummer:
2017/00374
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
11 894 580
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 956 540
Kontaktperson:
Kerstin Thuresson
E-post:
kerstin.thuresson@katrineholm.se
Specifikt mål:
2.3

Det finns ett antal utmaningar och möjligheter när det gäller långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män inom arbetsmarknaden för gröna näringar och måltider i Katrineholm. MIKA-projektet vill öka andelen utrikes födda inom dessa branscher och skapa förutsättningar för fler kvinnor att välja de gröna näringarna eller kockyrket och fler män att välja arbete inom offentlig sektor. Projektet ska göra detta genom att utveckla en arbetsmetod för att påverka skeva mönster på arbetsmarknaden inom matproduktion och matlagning.

Rent praktiskt handlar det om att etablera ett praktikprogram där långtidsarbetslösa utrikes födda genomgår säsongsbaserade praktikmoduler kopplat till matproduktion, matlagning och service samt utbildningsmoduler kopplat till teori kring matproduktion, yrkessvenska och eget företagande. Under praktikperioden testas olika sorters grödor och olika maträtter provlagas. Deltagarna serverar sedan de utvalda maträtterna till elever och brukare inom de offentliga verksamheter som får utvärdera rätterna. Inför genomförs en analys kring kön och etnicitet på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidsverksamhet samt kring deltagarnas situation i Katrineholm för att förstå varför situationen ser ut som den gör. Utifrån detta planeras särskilda insatser, t.ex. utbildningsmoment, för deltagare såväl som praktikplatser.

Det övergripande målet är att fler utrikes födda ska ta plats på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidssektorn. Ojämställda mönster på arbetsmarknaden ska motverkas.

Projektmålet är att utveckla en arbetsmetod för att påverka skeva mönster på arbetsmarknaden inom matproduktion och matlagning för att fler utrikes födda ska komma till egen försörjning.

Delmål:
- Minst 45 långtidsarbetslösa med utrikes bakgrund har fått förutsättningar att starta eget företag, påbörja en utbildning eller en anställning inom de gröna näringarna och/eller måltidsverksamhet

- Metod utvecklad för att påverka bakomliggande orsaker till skeva mönster på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidsverksamhet

- Metod utvecklad för att öka efterfrågan på deltagarnas kompetens