2017/00374 - MIKA

Diarienummer:
2017/00374
Namn:
MIKA
Projektnummer:
2017/00374
Projektägare:
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
11 894 580
Beviljat ESF-stöd:
7 956 540
Kontaktperson:
Kerstin Thuresson
E-post:
kerstin.thuresson@katrineholm.se
Stödmottagare postnr:
64127
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Det finns ett antal utmaningar och möjligheter när det gäller långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män inom arbetsmarknaden för gröna näringar och måltider i Katrineholm. MIKA-projektet vill öka andelen utrikes födda inom dessa branscher och skapa förutsättningar för fler kvinnor att välja de gröna näringarna eller kockyrket och fler män att välja arbete inom offentlig sektor. Projektet ska göra detta genom att utveckla en arbetsmetod för att påverka skeva mönster på arbetsmarknaden inom matproduktion och matlagning.

Rent praktiskt handlar det om att etablera ett praktikprogram där långtidsarbetslösa utrikes födda genomgår säsongsbaserade praktikmoduler kopplat till matproduktion, matlagning och service samt utbildningsmoduler kopplat till teori kring matproduktion, yrkessvenska och eget företagande. Under praktikperioden testas olika sorters grödor och olika maträtter provlagas. Deltagarna serverar sedan de utvalda maträtterna till elever och brukare inom de offentliga verksamheter som får utvärdera rätterna. Inför genomförs en analys kring kön och etnicitet på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidsverksamhet samt kring deltagarnas situation i Katrineholm för att förstå varför situationen ser ut som den gör. Utifrån detta planeras särskilda insatser, t.ex. utbildningsmoment, för deltagare såväl som praktikplatser.

Det övergripande målet är att fler utrikes födda ska ta plats på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidssektorn. Ojämställda mönster på arbetsmarknaden ska motverkas.

Projektmålet är att utveckla en arbetsmetod för att påverka skeva mönster på arbetsmarknaden inom matproduktion och matlagning för att fler utrikes födda ska komma till egen försörjning.

Delmål:
- Minst 45 långtidsarbetslösa med utrikes bakgrund har fått förutsättningar att starta eget företag, påbörja en utbildning eller en anställning inom de gröna näringarna och/eller måltidsverksamhet

- Metod utvecklad för att påverka bakomliggande orsaker till skeva mönster på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidsverksamhet

- Metod utvecklad för att öka efterfrågan på deltagarnas kompetens