information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00344 - Klusterutvärdering 2017/00214

Namn:
Klusterutvärdering 2017/00214
Region:
Västsverige
Projektägare:
Strategirådet, Strategirådet
Projektnummer:
2017/00344
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2017-05-31 - 2019-02-28
Total projektbudget:
845 750
Total Kostnader:
-2147483648
Beviljat ESF-stöd:
845 750
Kontaktperson:
Kajsa Rosén
E-post:
kajsa.rosen@strategiradet.se
Specifikt mål:
2.1

Strategirådet har fått i uppdrag att utvärdera fyra socialfondsprojekt inom ramen för utlysningen Unga i mobilitet inom Socialfondens programområde 2 – Ökade övergångar till arbete, som använt mobilitetsprogram som metod för att bryta utanförskap hos unga. Klusterutvärderingen ska besvara följande övergripande frågeställningar:

- På vilket sätt kan mobilitet som metod bidra till att bryta utanförskap, i synnerhet hos unga som står långt från arbetsmarknaden?
- På vilket sätt kan metoden implementeras/tillvaratas i ordinarie verksamhet och hur kan implementeringsprocessen stödjas?
- Hur bör framtida utlysningar designas för att socialfondsmedel på bästa sätt ska kunna bidra till regionala utmaningar och behov?